Pikaaegsete kogemustega IT partner

Kaughaldus OÜ on infotehnoloogia ettevõte, mille tegevusaladeks on infosüsteemide väljaehitamine, hooldamine ja arendus. Meie peamisteks klientideks on kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused.
Meie Kliendid:

Tegevusvaldkond

Oleme spetsialiseerunud kohalikele omavalitsustele ja nende IKT vajadustele. Omame põhjalikke teadmisi omavalitsustes kasutatavate spetsiifiliste tarkvarade osas. Meie kõigil töötajatel on infotehnoloogia erialane kutse- ja / või kõrgharidus ning professionaalseid teadmisi kinnitavad lisaks erinevad sertifikaadid ja tunnistused.
Ennetame ja lahendame Teie IT probleemid. 

Teenused

Andmeside haldus

- andmesidevõrkude projekteerimine
- kaablivõrgu ehitajate töö koordineerimine
- ehitusjärelevalve kaablivõrgu töödele
- mõõdistusprotokollide kontrollimine
- andmesidevõrgu dokumenteerimine
- andmesidejaotlate korrashoid
- võrguseadmete paigaldamine
- tulemüüride haldamine
- switchide haldamine
- IDS / IPS süsteemide haldamine
- VPN / IPSec tunnelite haldamine
- võrgu monitooringusüsteemide haldamine

IKT seadmete haldus

- lauaarvutid
- sülearvutid
- nutiseadmed
- printerid
- projektorid
- VOIP telefonid
- 3D printerid
- läbipääsusüsteemid
- videovalvesüsteemid
- jne

Serverite haldus

- füüsiliste serverite majutusteenused
- virtuaalsete serverite majutusteenused
- eriliiki serveriteenuste osutamine ja haldus
- varundussüsteemide loomine ja haldus
- logisüsteemine loomine ja haldus
- taasteplaanide loomine / testimine

IKT juhtimine

- IKT alane nõustamine
- ettepanekute tegemine IKT taristu uuendamiseks
- ettepanekute tegemine IKT eelarve koostamisel
- nõustamine ja esindamine seoses erinevate IKT projektidega
- erinevate sideoperaatorite vahendusel optimaalsete sidelahenduste leidmine
- IKT süsteemide kaardistamine
- tarkvara litsentside vastavuse jälgimine
- infosüsteemide kaitsmine rünnete, pahavara, krüptovara, viiruste jms erinevate turvalahendustega
- ISKE / E-ITS / GDPR nõuete tagamine
- erinevate spetsiifiliste tarkvarade juurutamine
- dokumendihalduse administreerimise tugi
- aruandluste koostamine

IKT seadmete tarned

Leiame kliendi vajadustele sobivaimad lahendused erinevate hankijate kaudu. Aitame vajadusel korraldada hankeid.

Kasutajatugi

- kokkulepitud aegadel kohapeal (kliendipõhine IT spetsialist)
- telefoni, e-posti ja kaughalduse teel
E-R 8-17
- määratud SLA / reageerimisaja tagamine

Meeskond

Tiit Kivisild

juhataja
IKT süsteemide arendaja
serverite ja võrgu administraator
omavalitsustega seotud töökogemus 2003. aastast

Tauri Kiho

tellimuste haldaja
kliendihaldur
IT spetsialist
kasutajatoe spetsialist

Ranno Laup

andmesidevõrkude projekteerija
kliendihaldur
IT spetsialist
kasutajatoe spetsialist

Kunnar Raiv

kliendihaldur
IT spetsialist
kasutajatoe spetsialist

Keven Koppel

kliendihaldur
IT spetsialist
kasutajatoe spetsialist

Ruuwe Schvede

kliendihaldur
IT spetsialist
kasutajatoe spetsialist

Maarja-Liisa Linnasmägi

kasutajakontode ja ligipääsuõiguste haldaja

Klientide arvustused

„Meie koostöö on märkamatult kestnud juba kümmekond aastat ning see ainuüksi on juba kõnekas fakt! Hindame Kaughaldust oma koostööpartnerina kõrgelt, kuna tegu on oma ala professionaalidega, kes on alati koostöövalmid ja innovatiivsed. Koos oleme leidnud lahenduse kõigile meie vajadustele. Teenindus on alati meeldiv ning lahendused kiired.“
Annika Pajumaa-Murov
Kastre Vallavalitsus
vallavanem
"Konguta Kool on väga rahul Kaughalduse poolt pakutud teenuse ja selle kvaliteediga. Meie jaoks on nii reageerimiskiirus kui ka IT- toe pakkumine kohene ja mugav. Ja IT- poisid ise on alati nii viisakad, asjatundlikud ja heatujulised ning sõbralikud ."
Liina Tamm
Konguta Kool
direktor
"Kaughalduselt teenuseid tellides saame olla kindlad, et pakutavad teenused on professionaalsel tasemel ja meile teenuste pakkumisel arvestatakse kõikide vajalike turvanõuetega. Teenindus on alati sõbralik ja ka kõige „rumalamad“ küsimused saavad vastuse."
Reet Kiuru
Kambja Vallavalitsus
andmekaitsespetsialist
"Igale IT probleemile, murele on lahendus kättesaadav - kaugteel, telefoni teel või kord nädalas kohapeal. Pakuvad lahendusi, võimalusi ning hästi üles ehitatud ja korraldatud süsteem ei jäta sind kunagi vastuseta. Juba aastast 2017 hoolitseb Kaughalduse meeskond selle eest, et ükski viirus ei ohustaks meie masinaid ega andmeid ning printerid ja paljundusmasinad töötaks tõrgeteta. Nad on alati sõbralikud, hea suhtlemisoskuse ja huumorimeelega, abivalmid, avatud lahenduste leidmisele."
Heidi Kiuru
Tartu Karlova Kool
direktor (endine)
OÜ Kaughaldus on suurepärane koostööpartner, kes keskendub kliendi heaolule. Tugi ja abi telefonitsi on kiire ja asjalik, sama kirjadele vastamisel. Suhtluses on tunda hoolivust.
Kairi Keskpalu
Kambja Ignatsi Jaagu Kool
majandusjuhataja